Templates

För att sidans innehåll ska presenteras på ett korrekt sätt måste man kunna styra layouten. Detta gör man i CMSsystemen med sk. templates, mallar.

CMS står för Content Managment System, fritt översatt: innehållshanteringssystem. CMS innebär att kunden/användaren kan fokusera sig på vad som ska stå på de olika webbsidorna, inte att kunna skriva HTML-koder. En CMS-webbplats är dynamisk, på det sättet att layouten som texterna presenteras med kan ändras utan att varje sida behöver skapas från grunden igen. Detta hade inte varit möjligt med en traditionell webbsida skapad i ett HTML-redigeringsprogram.

För skaparen av webbsidorna innebär det ett stort steg framåt även om användaren inte märker något. för kunderna, dvs. beställarna av webbsidan innebär det också en stor förändring. Kunden kan själv utse någon i organisationen som ansvarar för att webbsidans innehåll kontinuerligt förnyas och aktualiseras. Denna person behöver inte går en massa kurser för att lära sig detta. texterna på webbsidan redigeras på samma sätt som man redigerar ett worddokument.

Layouten för webbplatsen bestäms sedan med hjälp av de mallar (templates) som vi skapar till er.

Mallarna är en samling koder och kommandon som styr hur webbsidan ska presenteras i webbläsaren (t.ex. Internet Explorer, Firefox etc.).Mallarna är inget man ska ge sig på själv eftersom det lätt kan bli fel. Det är dels på grund av det som vi erbjuder oss att skapa de mallar du behöver för att ditt företag ska få en fräsch webbplats som är lätt att uppdatera.

Tveka inte längre, kontakta oss! Vi hjälper er att få ett nytt fräsch ansikte ut mot kunderna via Internet.